Zgromadzenie
Słowa Bożegosł. Boży Floribert Bwana Chui


męczennik uczciwościbł. Karolina Kózkówna


błogosławiony rudzielecsł. Boży Akash Bashir


chrześcijański supermenbł. Carlo Acutis


przyjaciel Jezusa w Eucharystiisł. Boża Antonietta Meo


mała mistyczkasł. Boży Darwin Ramos


wdzięczny świętybł. Benedykt Tshimangadzo Daswa

nieprzyjaciel czarów
 zabobonów św. José
Sánchez del Rio


mały wielki bohaterśw. Hiacynta Marto


duchowa gigantkabł. br. Fernando Saperas

 

męczennik czystości

 +48 887 889 011         

 

Biuro misyjne:  +48 85 74 74 965

                                 

 

Dom:  +48 85 74 74 955

Misjonarze Werbiści

ul. Zambrowska 24
16-001 Kleosin

biuro@werbisci-kleosin.pl