Zgromadzenie
Słowa Bożego

Kilka dat:

Historia Zgromadzenia Słowa Bożego

Zgromadzenie Słowa Bożego (Misjonarze Werbiści) założone zostało w 1875 roku przez
św. o. Arnolda Janssena. Pierwszy dom misyjny utworzono w Steyl w Holandii i nazwano go Domem Misyjnym Świętego Michała Archanioła. Statuty zakonu zostały ogłoszone 1876 roku, a papież zatwierdził zgromadzenie w 1900 roku. Początki działalności były bardzo ciężkie, ale już po roku od założenia, przy domu powstało seminarium duchowne, a następnie dom rekolekcyjny. Św. Arnold Janssen kładł duży nacisk na wykształcenie przyszłych misjonarzy.

 

Pierwsi misjonarze - św. Józef Freinademetz oraz Jan Anzer zostali wysłani na misje w 1879 roku do Chin. W tym czasie, Dom Misyjny Świętego Michała zaczyna prężnie się rozwijać. Powstają nowe domy misyjne, rekolekcyjne i drukarnie w różnych krajach. Wkrótce na misje wyruszają kolejni misjonarze - do pracy wśród kolonistów w Argentynie, na misje w Togo, Ekwadorze, Brazylii i na Nowej Gwinei.

 

Zgromadzenie rozwija się bardzo prężnie. Po 25 latach istnienia liczy 200 kapłanów i ponad 250 kleryków; do tego prawie 400 braci w ślubach czasowych i wieczystych. W roku śmierci Założyciela (1909) liczby te podwajają się: 400 kapłanów, 400 seminarzystów, ponad 600 wychowanków i ponad 700 braci, nowicjuszów i postulantów.

 

Dziś Zgromadzenie liczące 5985 członków pracuje w 76 krajach świata na 6 kontynentach.

 

 +48 887 889 011         

 

Biuro misyjne:  +48 85 74 74 965

                                 

 

Dom:  +48 85 74 74 955

Misjonarze Werbiści

ul. Zambrowska 24
16-001 Kleosin

biuro@werbisci-kleosin.pl