Zgromadzenie
Słowa Bożego

Werbiści w Polsce

Polacy w Zgromadzeniu Słowa Bożego, pojawili się w 1892 roku w Niższym Seminarium Misyjnym przy Domu Misyjnym św. Krzyża w Nysie..

 

Na ziemiach polskich, werbiści osiedlili się po I wojnie światowej, najpierw w Poznaniu (1919 rok), a rok później w Bytomiu, natomiast w 1921 roku, w Rybniku powstało pierwsze w Polsce Niższe Seminarium Misyjne. Następnie w 1923 roku, werbiści nabyli posiadłość w Górnej Grupie k. Grudziądza i otworzyli kolejne Niższe Seminarium Duchowne. Sześć lat później powstał Dom Misyjny Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz trzecie Niższe Seminarium Misyjne w Bruczkowie. 

 

W okresie międzywojennym, centrum werbistowskie znajdowało się w Górnej Grupie, gdzie od 1927 r. mieściła się siedziba Regionała, a od 1935 r. prowincjała Polskiej Prowincji. Tu mieścił się również nowicjat braci. We wrześniu 1935 roku, Dom Misyjny w Chludowie otworzył Wyższe Seminarium Misyjne Księży Werbistów w Polsce, w tym też roku Regia Polska stała się samodzielną Prowincją. Jej patronem został św. Józef.

II woja światowa przerwała rozwój Prowincji. Wszystkie domy zamknięto,
a w więzieniach i niemieckich obozach koncentracyjnych znalazło się
45 współbraci, z których 23 poniosło tam śmierć męczeńską. W grupie męczenników werbistowskich okresu II wojny światowej znalazło się
4 współbraci, którzy 1999 roku zaliczeni zostali w poczet błogosławionych:
br. Grzegorz Frąckowiak, o. Stanisław Kubista, o. Alojzy Liguda i o. Ludwik Mzyk. Jeszcze w trakcie działań wojennych na terenie Polski, powoli zaczęło wracać życie w Domach oraz Seminariach Duchownych. Z powodu przesunięcia zachodnich granic, w Polskiej Prowincji znalazły się Domy
w Nysie, Bytomiu, Głubczycach, Pieniężnie i Wałczu. W rok po wojnie otworzono w Nysie Niższe Seminarium Misyjne, a w 1948 roku w Pieniężnie na Warmii rozpoczyna działalność przeniesione z Chludowa, Wyższe Seminarium Duchowne.

 

Koniec lat 40-ych przyniósł represje ze strony władz komunistycznych wobec wspólnot werbistowskich. Zlikwidowano trzy Niższe Seminaria Misyjne, skonfiskowano domy w Bruczkowie, Górnej Grupie i Nysie, zajęto majątki rolne. Jednak w następnych latach uzyskano pozwolenia na erygowanie sześciu nowych Domów. W latach 90-tych werbiści podjęli regularną pracę na terenach ówczesnego ZSRR: na Białorusi, Ukrainie i w Obwodzie Kaliningradzkim. Polska Prowincja udzielała też pomocy w odbudowie struktur Kościoła w Czechach, Słowacji i byłym NRD. Zasadniczym zadaniem, wokół którego koncentrowały się wysiłki Polskiej Prowincji w latach powojennych, była formacja przyszłych misjonarzy. Znaczącą rolę w tym dziele odegrało Wyższe Seminarium Misyjne w Pieniężnie, które wykształciło ponad 600 misjonarzy, którzy pracują w 56 krajach świata.

Z dekretu erygującego Polską Prowincję:

 

Niech Wszechmogący Bóg tę nową Prowincję Zgromadzenia raczy darzyć swym najobfitszym błogosławieństwem, strzec i wspierać, aby jak najbardziej mogła przyczyniać się do rozkrzewiania Królestwa Bożego.

1980

KLEOSIN

 

 

 

1975

LASKOWICE

 

1984

ZAKOPANE

 

 

 

 

1958

LUBLIN

 

 

 

619352

CHLUDOWO

 

 

1958

WARSZAWA

 

 

 

 

2003

STARY SĄCZ

 

 

 

20052

KRYNICA MORS.

 

 

1923

GÓRNA GRUPA

 

 

1922

RYBNIK

 

1920

BYTOM

 

 

 

Polskie domy werbistowskie wg powstania:

618922

NYSA

 

 

1920

PIENIĘŻNO

 

 

 

 

 +48 887 889 011         

 

Biuro misyjne:  +48 85 74 74 965

                                 

 

Dom:  +48 85 74 74 955

Misjonarze Werbiści

ul. Zambrowska 24
16-001 Kleosin

biuro@werbisci-kleosin.pl