biuro@werbisci-kleosin.pl

Misjonarze Werbiści

ul. Zambrowska 24
16-001 Kleosin

Dom:  +48 85 74 74 955

Biuro misyjne:  +48 85 74 74 965

                                 

 

 +48 887 889 011         

 

1920

PIENIĘŻNO

 

 

 

 

618922

NYSA

 

 

Polskie domy werbistowskie wg powstania:

1920

BYTOM

 

 

 

1922

RYBNIK

 

1923

GÓRNA GRUPA

 

 

20052

KRYNICA MORS.

 

 

2003

STARY SĄCZ

 

 

 

1958

WARSZAWA

 

 

 

 

619352

CHLUDOWO

 

 

1958

LUBLIN

 

 

 

1984

ZAKOPANE

 

 

 

 

1975

LASKOWICE

 

1980

KLEOSIN

 

 

 

Z dekretu erygującego Polską Prowincję:

 

Niech Wszechmogący Bóg tę nową Prowincję Zgromadzenia raczy darzyć swym najobfitszym błogosławieństwem, strzec i wspierać, aby jak najbardziej mogła przyczyniać się do rozkrzewiania Królestwa Bożego.

II woja światowa przerwała rozwój Prowincji. Wszystkie domy zamknięto,
a w więzieniach i niemieckich obozach koncentracyjnych znalazło się
45 współbraci, z których 23 poniosło tam śmierć męczeńską. W grupie męczenników werbistowskich okresu II wojny światowej znalazło się
4 współbraci, którzy 1999 roku zaliczeni zostali w poczet błogosławionych:
br. Grzegorz Frąckowiak, o. Stanisław Kubista, o. Alojzy Liguda i o. Ludwik Mzyk. Jeszcze w trakcie działań wojennych na terenie Polski, powoli zaczęło wracać życie w Domach oraz Seminariach Duchownych. Z powodu przesunięcia zachodnich granic, w Polskiej Prowincji znalazły się Domy
w Nysie, Bytomiu, Głubczycach, Pieniężnie i Wałczu. W rok po wojnie otworzono w Nysie Niższe Seminarium Misyjne, a w 1948 roku w Pieniężnie na Warmii rozpoczyna działalność przeniesione z Chludowa, Wyższe Seminarium Duchowne.

 

Koniec lat 40-ych przyniósł represje ze strony władz komunistycznych wobec wspólnot werbistowskich. Zlikwidowano trzy Niższe Seminaria Misyjne, skonfiskowano domy w Bruczkowie, Górnej Grupie i Nysie, zajęto majątki rolne. Jednak w następnych latach uzyskano pozwolenia na erygowanie sześciu nowych Domów. W latach 90-tych werbiści podjęli regularną pracę na terenach ówczesnego ZSRR: na Białorusi, Ukrainie i w Obwodzie Kaliningradzkim. Polska Prowincja udzielała też pomocy w odbudowie struktur Kościoła w Czechach, Słowacji i byłym NRD. Zasadniczym zadaniem, wokół którego koncentrowały się wysiłki Polskiej Prowincji w latach powojennych, była formacja przyszłych misjonarzy. Znaczącą rolę w tym dziele odegrało Wyższe Seminarium Misyjne w Pieniężnie, które wykształciło ponad 600 misjonarzy, którzy pracują w 56 krajach świata.

Polacy w Zgromadzeniu Słowa Bożego, pojawili się w 1892 roku w Niższym Seminarium Misyjnym przy Domu Misyjnym św. Krzyża w Nysie..

 

Na ziemiach polskich, werbiści osiedlili się po I wojnie światowej, najpierw w Poznaniu (1919 rok), a rok później w Bytomiu, natomiast w 1921 roku, w Rybniku powstało pierwsze w Polsce Niższe Seminarium Misyjne. Następnie w 1923 roku, werbiści nabyli posiadłość w Górnej Grupie k. Grudziądza i otworzyli kolejne Niższe Seminarium Duchowne. Sześć lat później powstał Dom Misyjny Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz trzecie Niższe Seminarium Misyjne w Bruczkowie. 

 

W okresie międzywojennym, centrum werbistowskie znajdowało się w Górnej Grupie, gdzie od 1927 r. mieściła się siedziba Regionała, a od 1935 r. prowincjała Polskiej Prowincji. Tu mieścił się również nowicjat braci. We wrześniu 1935 roku, Dom Misyjny w Chludowie otworzył Wyższe Seminarium Misyjne Księży Werbistów w Polsce, w tym też roku Regia Polska stała się samodzielną Prowincją. Jej patronem został św. Józef.

Werbiści w Polsce

Zgromadzenie
Słowa Bożego