Zgromadzenie
Słowa Bożego

Nasze instytucje:

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga"

Stowarzyszenie niesie pomoc potrzebującym: rodzinom z problemami, dzieciom
i młodzieży z uzależnieniami, ubogim.

"Droga" prowadzi kilka ośrodków pomocy, organizuje akcje rozdawania żywności, świątecznych paczek, zaopatrzenia w odzież, przybory szkolne, węgiel na zimę, organizuje bezpłatne kolonie dla dzieci w Jastarni. Uruchomiła nowatorski w skali kraju projekt "Odbudować rodzinę", dzięki któremu wiele dzieci wróciło pod opiekę rodziców. Więcej...

 

Parafie

Pracujemy duszpastersko w parafiach:

 

- od 2002 roku prowadzimy nowopowstałą rzymskokatolicką parafię
pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus  w Kleosinie. Zaczynaliśmy od tworzenia wspólnoty parafialnej i budowy kościoła. Więcej...

 

- od marca 2021 roku o. Andrzej Zalewski SVD został administratorem greckokatolickiej (bizantyjsko-ukraińskiej) parafii pw. Świętej Trójcy w Białymstoku. Obecnie wierni spotykają się przy ul. Sybiraków 2. Więcej...

Dom Misyjny

Dom Misyjny św. Kazimierza w Kleosinie to jedna z kilkunastu placówek Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego na terenie Polski. Prowadzimy działalność misjonarską i duszpasterską.

 

Dom Misyjny to miejsce spotkań wspólnot, grup modlitewnych, miejsce sakramentu pojednania, kierownictwa duchowego. Członkowie wspólnoty są zaangażowani w prowadzenie skupień, rekolekcji, misji parafialnych, spotkań misyjnych.

Wiele naszych działań jest ukierunkowanych na wspieranie werbistów głoszących Ewangelię poza granicami Polski. Działa tu prężnie Referat Misyjny oraz kolportaż czasopisma "Misjonarz".

 

 

 +48 887 889 011         

 

Biuro misyjne:  +48 85 74 74 965

                                 

 

Dom:  +48 85 74 74 955

Misjonarze Werbiści

ul. Zambrowska 24
16-001 Kleosin

biuro@werbisci-kleosin.pl