biuro@werbisci-kleosin.pl

Misjonarze Werbiści

ul. Zambrowska 24
16-001 Kleosin

Dom:  +48 85 74 74 955

Biuro misyjne:  +48 85 74 74 965

                                 

 

 +48 887 889 011         

 

Dom Misyjny św. Kazimierza w Kleosinie to jedna z kilkunastu placówek Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego na terenie Polski. Prowadzimy działalność misjonarską i duszpasterską.

 

Dom Misyjny to miejsce spotkań wspólnot, grup modlitewnych, miejsce sakramentu pojednania, kierownictwa duchowego. Członkowie wspólnoty są zaangażowani w prowadzenie skupień, rekolekcji, misji parafialnych, spotkań misyjnych.

Wiele naszych działań jest ukierunkowanych na wspieranie werbistów głoszących Ewangelię poza granicami Polski. Działa tu prężnie Referat Misyjny oraz kolportaż czasopisma "Misjonarz".

 

 

Dom Misyjny

Pracujemy duszpastersko w parafiach:

 

- od 2002 roku prowadzimy nowopowstałą rzymskokatolicką parafię
pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus  w Kleosinie. Zaczynaliśmy od tworzenia wspólnoty parafialnej i budowy kościoła. Więcej...

 

- od marca 2021 roku o. Andrzej Zalewski SVD został administratorem greckokatolickiej (bizantyjsko-ukraińskiej) parafii pw. Świętej Trójcy w Białymstoku. Obecnie wierni spotykają się przy ul. Sybiraków 2. Więcej...

Parafie

Stowarzyszenie niesie pomoc potrzebującym: rodzinom z problemami, dzieciom
i młodzieży z uzależnieniami, ubogim.

"Droga" prowadzi kilka ośrodków pomocy, organizuje akcje rozdawania żywności, świątecznych paczek, zaopatrzenia w odzież, przybory szkolne, węgiel na zimę, organizuje bezpłatne kolonie dla dzieci w Jastarni. Uruchomiła nowatorski w skali kraju projekt "Odbudować rodzinę", dzięki któremu wiele dzieci wróciło pod opiekę rodziców. Więcej...

 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga"

Nasze instytucje:

Zgromadzenie
Słowa Bożego