Zgromadzenie
Słowa Bożego

Animacja misyjna

 

Aby misjonarze jeszcze skuteczniej głosili Chrystusa, powołano do istnienia Referaty Misyjne. W naszym Domu również prężnie działa taki referat. Jego zadaniem jest prowadzenie szeroko pojętej animacji misyjnej, uczulania na sprawy misji, zdobywania funduszy na codzienne utrzymanie misjonarzy oraz misyjnych parafii i instytucji. 

 

Współpracując z Referatem Misyjnym Księży Werbistów w Kleosinie, pomagasz w zakładaniu i rozwoju Kościoła aż na krańcach świata.

Jak pomóc misjom

Budzimy świadomość misyjną poprzez:

Rekolekcje i spotkania misyjne

przybliżające działalność
i pracę naszych współbraci.

 +48 887 889 011         

 

Biuro misyjne:  +48 85 74 74 965

                                 

 

Dom:  +48 85 74 74 955

Misjonarze Werbiści

ul. Zambrowska 24
16-001 Kleosin

biuro@werbisci-kleosin.pl