+48 887 889 011         

 

Biuro misyjne:  +48 85 74 74 965

                                 

 

Dom:  +48 85 74 74 955

Misjonarze Werbiści

ul. Zambrowska 24
16-001 Kleosin

biuro@werbisci-kleosin.pl

Zgromadzenie
Słowa Bożego

Modlitwa za misje i misjonarzy

28 sierpnia 2021

Nie wszyscy mogą wyjechać na misje, by słowem i świadectwem bezpośrednio głosić Ewangelię. Ale to nie oznacza, że nie mogą być misjonarzami. Św. Teresa z Lisieux mimo tego, że nigdy nie opuściła murów klasztornych została patronką misji! Dzięki miłości do Chrystusa i kościoła, św. Teresa umiała nadać swojemu życiu wymiar apostolski, misyjny, by współpracować w zbawianiu świata. Wyjaśnia to wyznanie Teresy: „nie mogąc być misjonarką czynną, pragnę nią być mocą miłości i pokuty”.

 

W misyjnej pracy wartość modlitwy jest nieoceniona. Dzięki niej każdy ma możliwość rozszerzać swoje serce nie tylko na rodzinę, czy przyjaciół ale również na braci i siostry, których nie znamy, ale którzy na krańcach ziemi czekają na Dobrą Nowinę.

 

Od modlitwy zależy skuteczność nie tylko pracy misjonarzy ale i skuteczność tego wszystkiego, co każdy z nas robi dla misji.