Zgromadzenie
Słowa Bożego

Werbistowski charyzmat

Zgromadzenie Słowa Bożego (łac. Societas Verbi Divini - SVD) jest misyjnym zgromadzeniem zakonnym. Werbiści to nasza popularna nazwa - pochodzi ona od łacińskiego słowa VERBUM, czyli SŁOWO.  Naszym charyzmatem jest głoszenie Słowa Bożego tam, gdzie o Nim jeszcze nie słyszano i przygotowywanie liderów Kościoła lokalnego do samodzielnej pracy ewangelizacyjnej. Świadectwo prawdziwie chrześcijańskiego życia, każdego z osobna i całych wspólnot, jest pierwszym krokiem naszej misjonarskiej posługi.

Cechami charakterystycznymi naszego charyzmatu są:

- głoszenie Słowa Bożego (przepowiadamy Je wszystkim ludziom, tworzymy nowe wspólnoty Ludu Bożego, troszczymy się o ich wzrost, łączność między sobą i Kościołem powszechnym)

 

- Rady Ewangeliczne (ślubami - Bogu poświęconej czystości, ewangelicznego ubóstwa
i apostolskiego posłuszeństwa - odpowiadamy na wezwanie wcielonego Słowa Bożego. Dzięki nim, ściślej wiążemy się z Panem, ze współbraćmi Zgromadzenia i z Kościołem)

 

- międzynarodowość (współbracia różnych narodowości żyją i pracują razem. W ten sposób dajemy świadectwo powszechności Kościoła i wzajemnego braterstwa pomiędzy ludźmi)

 

- otwartość na znaki czasu (otwarci na nowe wyzwania i wymogi apostolatu staramy się kroczyć pionierskimi drogami, jeżeli zapowiadają one większą skuteczność w wypełnianiu misyjnego nakazu).

 +48 887 889 011         

 

Biuro misyjne:  +48 85 74 74 965

                                 

 

Dom:  +48 85 74 74 955

Misjonarze Werbiści

ul. Zambrowska 24
16-001 Kleosin

biuro@werbisci-kleosin.pl