Zgromadzenie
Słowa Bożego

Działalność Zgromadzenia

 • głosimy Dobrą Nowinę tam, gdzie jeszcze o Niej nie słyszano lub dotarła niedawno
   
 • przygotowujemy liderów Kościoła lokalnego do samodzielnej pracy ewangelizacyjnej
   
 • współpracujemy z laikatem, kształcimy katechistów oraz animatorów świeckich
   
 • prowadzimy parafie, uniwersytety i szkoły (podstawowe, średnie i wyższe)
   
 • pracujemy wśród najuboższych, często wykluczonych poza społeczeństwo
   
 • zajmujemy się emigrantami i uchodźcami
   
 • angażujemy się w działalność mass-mediów (programy radiowe i telewizyjne, wydawnictwa prasowe i książkowe itp.)

Kilka cyfr

Św. Arnold Jannnsen:

 

Naszą pracą misyjną pragniemy szerzyć królestwo Jezusa Chrystusa i powiększyć tłumy stojących przed tronem Bożym, odzianych w białe szaty, z palmami zwycięstwa w rękach.

Werbistowskie parafie na świecie

 +48 887 889 011         

 

Biuro misyjne:  +48 85 74 74 965

                                 

 

Dom:  +48 85 74 74 955

Misjonarze Werbiści

ul. Zambrowska 24
16-001 Kleosin

biuro@werbisci-kleosin.pl