Spowiedź, confession, confesión, исповедь, сповідь

PL

EN

E

PT

RUS

UA

KONTAKT

MISJONARZE WERBIŚCI

Dom Misyjny
św. Kazimierza w Kleosinie

Drodzy Przyjaciele,

 

Boża miłość i łaska zgromadziła nas z różnych narodów i kontynentów w jedną misyjną wspólnotę zakonną. Jest ona poświęcona Słowu Bożemu i nosi Jego imię: Zgromadzenie Słowa Bożego.
Jako wspólnota werbistowska z Kleosina, zapraszamy Was do współpracy w tym wielkim dziele misyjnym kościoła.

O nas

 

15 stycznia obchodzimy uroczystość założyciela naszego Zgromadzenia - św. Arnolda Janssena. 

 

Gdy w 1975 roku zakładał misyjne Zgromadzenie Słowa Bożego, prawdopodobnie w najśmielszych wyobrażeniach nie przypuszczał, że po 147 latach jego duchowi synowie będą głosić Słowo Boże na wszystkich kontynentach. A przecież czasy w jakich żył święty założyciel nie sprzyjały działalności duszpasterskiej. Janssen nie narzekał na trudności, podjął wyzwanie odpowiadając na Boże powołanie. 

Na terenie Polski prowadzimy kilka ośrodków gdzie można odpocząć lub odbyć rekolekcje indywidualnie i grupowo. Są to piękne miejsca położone nad morzem, jeziorem lub w górach

Verbinum, założone w 1981 roku, ma za zadanie słowem drukowanym realizować charyzmat Zgromadzenia Słowa Bożego - głoszenie Słowa Bożego w krajach misyjnych, a w Polsce upowszechniać ideę misyjną

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga", założone w 1991 roku, niesie pomoc potrzebującym: rodzinom z problemami, dzieciom i młodzieży z uzależnieniami, ubogim

W naszym domu posługują Siostry
ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa
w Eucharystii. Ich powołaniem jest oddawanie szczególnej czci Chrystusowi
w Najświętszym Sakramencie

Współpracujemy

3

2

1

Jak pomóc misjom

biuro@werbisci-kleosin.pl

Misjonarze Werbiści

ul. Zambrowska 24
16-001 Kleosin

Dom:  +48 85 74 74 955

Biuro misyjne:  +48 85 74 74 965

                                 

 

                              +48 887 889 011             

 

Zgromadzenie
Słowa Bożego

o. Henryk Ślusarczyk SVD
Rektor