Zgromadzenie
Słowa Bożego

 +48 887 889 011         

 

Biuro misyjne:  +48 85 74 74 965

                                 

 

Dom:  +48 85 74 74 955

Misjonarze Werbiści

ul. Zambrowska 24
16-001 Kleosin

biuro@werbisci-kleosin.pl

GOŚCILIŚMY PASTERZA


W naszym Domu misyjnym w dniach 14 i 15 maja br. gościł ks. bp Henryk Ciereszko. Zawitał do nas przy okazji wizytacji kanonicznej w prowadzonej przez nas parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie. Przez te dwa dni towarzyszył nam w codziennym życiu wspólnotowym: modlitwie, spotkaniu braterskim, pracy duszpasterskiej. Obecność biskupa to dla nas znak jedności naszego misyjnego Zgromadzenia i Kościoła lokalnego.

Jak pomóc misjom

1

2

3

Współpracujemy

W naszym domu posługują Siostry
ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa
w Eucharystii. Ich powołaniem jest oddawanie szczególnej czci Chrystusowi
w Najświętszym Sakramencie.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga", założone w 1991 roku, niesie pomoc potrzebującym: rodzinom z problemami, dzieciom i młodzieży z uzależnieniami, ubogim.

Wydawnictwo i drukarnia werbistów, założone w 1931 roku, początkowo służyło wyłącznie celom animacji misyjnej. Obecnie świadczy usługi m.in. wydawnictwom szkolnym.

Na terenie Polski prowadzimy kilka ośrodków gdzie można odpocząć lub odbyć rekolekcje indywidualnie i grupowo. Są to piękne miejsca położone nad morzem, jeziorem lub w górach.

Dom Misyjny
św. Kazimierza w Kleosinie

MISJONARZE WERBIŚCI

KONTAKT

UA

RUS

PT

E

EN

PL

Spowiedź, confession, confesión, исповедь, сповідь

O nas