Modlitwy kwadransowe

 

Boże, Prawdo odwieczna.
Wierzymy w Ciebie.
Boże, Mocy nasza i Zbawienie nasze.
Ufamy Tobie.
Boże, Dobroci nieskończona.
Z całego serca miłujemy Ciebie.
Tyś Słowo swe posłał dla zbawienia świata.
Spraw, abyśmy wszyscy w Nim jedno byli.
Napełnij nas Duchem Syna Twojego.
Abyśmy sławili imię Twoje. Amen.

 

 

Wezwania do patronów Zgromadzenia

 

Słowo Boże Wcielone.
Ożywiaj nas Duchem swoim.
Przeczysta Matko Boża.
Prowadź wszystkich do swego Syna.
Święci Michale, Gabrielu i Rafale.

Wspierajcie królestwo Boże na ziemi.
Święci Józefie, Joachimie i Anno.
Wypraszajcie nam krzewicieli Ewangelii.
Święci Piotrze i Pawle, Janie i Andrzeju.
Wspomagajcie zwiastunów wiary.
Święci Grzegorzu, Augustynie i Wincenty.

Módlcie się za wszystkie stany Kościoła.
Święty Arnoldzie, nasz Założycielu.
Umacniaj nas w wierności Bożemu powołaniu.
Święty Józefie i wszyscy święci misjonarze.
Wspierajcie nas w apostolskiej gorliwości.
Błogosławieni Męczennicy Werbiści.
Módlcie się, abyśmy byli niezłomnymi świadkami Bożej prawdy i miłości.
Błogosławione Mario Heleno i Józefo.
Wypraszajcie nam ducha modlitwy i służby.
Przed światłością Słowa i Duchem łaski niech ustąpią ciemności grzechu i noc niewiary.
A Serce Jezusa niech żyje w sercach ludzi. Amen.

06 września 2021

Nasze modlitwy

Zgromadzenie
Słowa Bożego

biuro@werbisci-kleosin.pl

Misjonarze Werbiści

ul. Zambrowska 24
16-001 Kleosin

Dom:  +48 85 74 74 955

Biuro misyjne:  +48 85 74 74 965

                                 

 

 +48 887 889 011