Zgromadzenie
Słowa Bożego

spowiedź, confession, confesión, confissão, исповедь, сповідь

Spowiedź w językach 

spowiedź
w języku polskim

 

spowiedz.polski@werbisci-kleosin.pl

сповідь
українською мовою

 

spovid.ukrayinsky@werbisci-kleosin.pl

исповедь
на русском


ispoved.russkiy@werbisci-kleosin.pl

confissão
em portugues

 

confissao.portugues@werbisci-kleosin.pl

 +48 887 889 011         

 

Biuro misyjne:  +48 85 74 74 965

                                 

 

Dom:  +48 85 74 74 955

Misjonarze Werbiści

ul. Zambrowska 24
16-001 Kleosin

biuro@werbisci-kleosin.pl