Zgromadzenie
Słowa Bożego

Misyjne Wieczyste Msze Święte

 

Praktyka Misyjnych Wieczystych Mszy Świętych sięga 1910 r., gdy po raz pierwszy nasze Zgromadzenie otrzymało zgodę od Stolicy Apostolskiej na odprawianie Mszy Świętych zbiorowych w powierzonych intencjach. Obecnie za wszystkie osoby, tak żyjące jak i zmarłe, wpisane pojedynczo do Księgi Misyjnych Wieczystych Mszy Świętych, codziennie odprawione zostaje 7 Mszy Świętych. 

Każda z nich, jest sprawowana w innym kraju. W Polsce taką Mszę Świętą sprawuje się w Pieniężnie.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA ONLINE

Osoba wpisana za życia ma w nich udział również po śmierci, bez konieczności czynienia dodatkowych adnotacji. W dowód wpisu otrzymuje się specjalny obrazek. Środki pozyskiwane przez poszczególne klasztory wspierają misje prowadzone przez werbistów. Do udziału w Misyjnych Wieczystych Mszach Świętych można wpisać każdego, podając imię i nazwisko. 

Do udziału w Misyjnych Wieczystych Mszach Świętych można wpisać każdego, podając imię i nazwisko:

 

- dzieci, aby uprosić łaskę dobrego wychowania

- chorych, aby uprosić łaskę zdrowia

- osoby stojące z dala od Boga, aby uprosić łaskę nawrócenia

- zmarłych, aby wybłagać łaskę szczęścia wiecznego.

 

Będzie to najlepszy duchowy prezent z okazji urodzin, imienin, Chrztu Świętego, I Komunii Świętej, jubileuszu itp. Ofiary, nie mniej niż 30 zł od wpisanej osoby do Księgi Mszy Świętych Wieczystych, można przesłać przekazem pocztowym lub na konto bankowe. (dane adresowe)

Ojciec święty Franciszek, również specjalnym dokumentem wyraził zgodę na kontynuowanie tego dzieła: 

"Wszystkim uczestnikom Misyjnych Mszy Świętych Wieczystych z serca hojnie udzielamy naszego Apostolskiego Błogosławieństwa i jednocześnie wyrażamy nasze głębokie uznanie tym, którzy spiesząc z pomocą głosicielom Ewangelii przyczyniają się do rozkrzewiania Słowa Bożego po całym świecie. Wraz z Panem udzielamy wszelkich darów niebios, które niech będą zachętą i pomocą w podejmowaniu zbożnego dzieła." Watykan, dnia 5 czerwca 2013 r.

Benedykt XVI Watykan, dnia 11 czerwca 2005 r.:

„Wszystkim uczestniczącym w owocach Mszy Świętych Wieczystych udzielamy naszego ojcowskiego i Apostolskiego błogosławieństwa, równocześnie prosimy Pana, aby umacniał tych, którzy gorliwie wspierają to apostolskie dzieło ponosząc ofiary służące ewangelizacji całego świata”.

Zachęcał do nich św. Jan Paweł II: „Gorąco polecamy Misyjne Wieczyste Msze Święte. I pragniemy, aby były one pomocą dzisiejszemu Kościołowi
w spełnieniu zadania ewangelizacji. Wszystkim, którzy są wpisani do udziału w Misyjnych Wieczystych Mszach Świętych i którzy je rozpowszechniają z całego serca udzielamy naszego apostolskiego błogosławieństwa”.

 +48 887 889 011         

 

Biuro misyjne:  +48 85 74 74 965

                                 

 

Dom:  +48 85 74 74 955

Misjonarze Werbiści

ul. Zambrowska 24
16-001 Kleosin

biuro@werbisci-kleosin.pl