Zgromadzenie
Słowa Bożego

Kurs biblijno-filozoficzny 2023

Już od 2017 roku, w ramach działalności Apostolatu Biblijnego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, prowadzone są rekolekcyjne kursy biblijno-filozoficzne dla Katechetów Archidiecezji Białostockiej. Spotkania te, odbywające się corocznie, nie zostały zawieszone nawet w okresie obowiązywania ograniczeń pandemicznych związanych z covid-19, choć oczywiście w latach 2020-2021 organizowane były one przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Również w bieżącym, 2023 roku, w dniach 26-28 czerwca zorganizowane zostało nasze rekolekcyjne spotkanie. Tym razem tematem kursu było: „Żyć w kontekście wieczności – cel w życiu chrześcijanina”.

„Żyć w kontekście wieczności – cel w życiu chrześcijanina”. 

Jak zawsze rekolekcje odbyły się w kleosińskim klasztorze księży werbistów – Domu Misyjnym Św. Kazimierza królewicza pod Białymstokiem. Zarówno prowadzący spotkanie – P. Dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak i Ks. Dr Jan Bocian SVD – oraz Uczestnicy naszego kursu przyjęci zostali przez lokalną Wspólnotę Zakonną i Pracowników Domu z ogromną serdecznością. I bynajmniej nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o zwykłe udostępnienie pomieszczeń klasztornych, ale również o udzielenie wszelkiej potrzebnej pomocy logistycznej (w tym choćby przygotowanie posiłków). Za przyjęcie i wszelką współpracę serdecznie dziękujemy.

 

Wypracowany przez zespół Prowadzących, ale również przez uczestniczących w spotkaniach Rekolektantów, styl prowadzenia rekolekcji jak widać znajduje uznanie u Odbiorców. Wybrany uprzednio problem życiowy staramy się rozważać w oparciu o Boże Objawienie (Biblia i Tradycja – teologia), jak również w oparciu o przyrodzony rozum ludzki (filozofia). Zgodne jest to z zaczerpniętymi z Encykliki św. Jana Pawła II «Fides et ratio» słowami: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek poznając Go i miłując mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”. Słowa te, otwierające papieski dokument, stały się wręcz mottem naszych spotkań.

 

Główną „intelektualną” część rekolekcji stanowi dziewięć konferencji tematycznych. Wygłaszane przez prowadzących, przy zastosowaniu prezentacji multimedialnych, mają pobudzać do własnego poszukiwania odpowiedzi na dręczące nas problemy i do wspólnych dyskusji. Te są miło widziane, a wręcz pożądane i znajdują uznanie tak u prelegentów, jak i u Uczestników spotkań. Konferencje te, ułożone w trzy bloki – każdego dnia konferencja teologiczna, filozoficzna i druga teologiczna – nie tylko mają charakter dyskusyjny, ale pozwalają na dalsze omawianie rozważanie podejmowanych zagadnień „w kuluarach”, czyli podczas przerw na „kawę i ciastko”. I warto tutaj podkreślić, że pojawiające się pytania, odpowiedzi i komentarze pochodzące od wszystkich uczestników dyskusji (tak Rekolekcjonistów, jak i Rekolektantów) niewątpliwie są cenne i ubogacają nas wszystkich.

 

Główny „duchowościowy” blok rekolekcji stanowi codzienne przeżywanie Eucharystii z kazaniem, oraz zamykająca każdy dzień rekolekcyjny wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą wspólną (głośno) i osobistą (w ciszy). W tym roku dodano jeden nowy element – krótkie kapłańskie wprowadzenie „impuls” przed adoracją.

 

Od Uczestników tych naszych rekolekcji wypłynęła idea jednego spotkania (dla chętnych – nie jest to istotny element rekolekcji, choć wspaniale wpisuje się w ich dyskusyjny charakter) na wspólnym wieczornym posiłku w wybranej restauracji. Osoby mające możliwości i pragnące w nim uczestniczyć nie tylko spotykają się w ustalonym miejscu, ale w owej luźniejszej, swobodnej atmosferze dalej mogą dyskutować problemy omawiane podczas konferencji i poruszane na rekolekcyjnych kazaniach. Ze względu na czas trwania naszych kursów wspomniane „spotkanie restauracyjne” organizowane jest wieczorem drugiego dnia rekolekcji. Podczas tych wieczornych naszych rozmów i dyskusji padają też niekiedy propozycje tematów na przyszłe spotkania.

 

Ostatnie nasze spotkanie było rekordowe pod względem uczestników spotkania. Brały w nim udział trzydzieści dwie (34 wraz z prowadzącymi) osoby. Dla nas – prowadzących (P. Danuty i mnie) jest to ogromna radość i również pewna forma weryfikacji prowadzonych przez nas zajęć. Widać bowiem wzrost zainteresowania prowadzonymi przez nas zajęciami (poniżej podaję liczbę uczestników wraz z dwojgiem prowadzących):
w roku 2017 (pierwsze tego typu spotkanie) w rekolekcjach uczestniczyło ok. 13 osób (nie mam listy uczestników, ale tyle nas uwidacznia pamiątkowe zdjęcie);

  • w 2018 roku było nas już 18 osób (zgłoszonych na liście);
  • w 2019 roku – 17 osób;
  • w 2020 – 26 osób;
  • w 2021 – 29 osób;
  • w 2022 – 32 osoby;
  • w bieżącym, 2023 roku (jak zawsze, wraz z prowadzącymi) – 34 osób

Mamy nadzieję, że rekolekcje nasze będą wciąż odbywały się również w kolejnych latach, a liczba zainteresowanych będzie się utrzymywała na podobnym poziomie, bądź będzie rosnąć.

 

Na zakończenie warto zaznaczyć, że organizowanie tych naszych corocznych rekolekcji, niejako sprowokowane zostało przez samych białostockich katechetów. To właśnie oni zaproponowali nam zorganizowanie tego typu spotkania, a my (tzn. P. Danuta Radziszewska-Szczepaniak i ja – ks. Jan Bocian SVD) podjęliśmy się tego wezwania. Idea owych rekolekcji dla katechetów wypłynęła jednak z ich środowiska, a konkretnie od P. Stanisława Cydzika, który wciąż jest osobą zabiegającą o organizacje naszych spotkań i to nie tylko biernie, ale ofiarnie angażującą się w ich przygotowanie, za co szczerze jesteśmy mu wdzięczni.

 

Podsumowując tegoroczne rekolekcje dla katechetów pragnę również poinformować o organizowanych w tym roku, w okresie wakacyjnym (konkretnie w dniach 17-23 sierpnia 2023 r.)  rekolekcjach wakacyjnych. Odbędą się one w pieniężnieńskim klasztorze naszego Zgromadzenia, a ich tematem będzie: „Wolność – mit, czy rzeczywistość”. Podobnie jak rekolekcje dla katechetów i te letnie prowadzone są przez ten sam zespół i w podobny sposób (2 konferencje teologiczne + 1 filozoficzna każdego dnia kursu; z wyjątkiem niedzieli oraz dnia przyjazdu i odjazdu). Konferencje mają charakter dyskusyjny i ilustrowane są multimedialnymi prezentacjami. Codziennie też przewidziana jest wspólna Eucharystia, wspólna modlitwa i adoracja. Z tą różnicą, że rekolekcyjne kursy wakacyjne trwają tydzień – zawsze od czwartku do środy. Zainteresowanych zapraszamy.

 

Dane kontaktowe:

Ks. Jan Bocian SVD – koordynator Apostolatu Biblijnego Polskiej Prowincji SVD

janbernardbocian@gmail.com

(+48) 696-752-593

Pieniężno Pierwsze 19

14-520 PIENIĘŻNO

Koszt uczestnictwa w rekolekcjach wakacyjnych – 600 zł od osoby.

 

Ks. Jan Bocian SVD

 +48 887 889 011         

 

Biuro misyjne:  +48 85 74 74 965

                                 

 

Dom:  +48 85 74 74 955

Misjonarze Werbiści

ul. Zambrowska 24
16-001 Kleosin

biuro@werbisci-kleosin.pl