+48 887 889 011         

 

Biuro misyjne:  +48 85 74 74 965

                                 

 

Dom:  +48 85 74 74 955

Misjonarze Werbiści

ul. Zambrowska 24
16-001 Kleosin

biuro@werbisci-kleosin.pl

Zgromadzenie
Słowa Bożego

śp. brat Marian Paroń SVD

05 stycznia 2024

Józef Paroń urodził się 1 grudnia 1938 r. w rodzinie Antoniego i Genowefy w miejscowości Klonowa (diecezja włocławska, województwo łódzkie). Miał czworo rodzeństwa, z czego dwoje zmarło w dzieciństwie. Po ukończeniu szkoły podstawowej, rozpoczął naukę w szkole zawodowej o profilu elektrycznym, zdobywając świadectwo czeladnika. Pomagał rodzicom w gospodarstwie rolnym oraz dokształcał się na kursach wieczorowych zdobywając prawo jazdy zawodowe na wszystkie pojazdy samochodowe, uprawnienia do prowadzenia warsztatu mechanicznego oraz naprawy sprzętu radiowo-telewizyjnego.

 

Odpowiadając na głos powołania, 24 sierpnia 1958 r. zgłosił się do niższego seminarium Zgromadzenia Słowa Bożego w Domu św. Krzyża w Nysie. Tak rozpoczęła się jego formacja brata zakonnego: od 1956 r. postulat a następnie od 1960 r. nowicjat w Domu św. Stanisława Kostki w Chludowie. W tym czasie pracuje też w gospodarstwie, ślusarni, ogrodzie oraz jako kierowca i mechanik. 

 

30 kwietnia 1967 r. złożył wieczystą profesję zakonną w kościele w rodzinnej parafii Klonowa, przyjmując zakonne imię Marian. W latach 1967 – 1972 pracował we wspólnocie  Domu św. Wojciecha w Pieniężnie. Był kierowcą, mechanikiem oraz pomocnikiem ekonoma domowego. 

 

W 1974 r. spełnia się jego marzenie o wyjeździe na misje. Przełożeni kierują go pracy w Papui Nowej Gwinei. Najpierw kilkumiesięczny kurs języka angielskiego w Epping, w Australii, a następnie wyjazd na placówkę misyjną w diecezji Goroka w PNG. Później zmiana na katolicką misję Kondju w diecezji Kundiawa. Tu intensywnie pracuje wykorzystując swoje umiejętności - elektryfikuje szkoły, naprawia generatory oraz instalacje hydrauliczne, prowadzi warsztaty samochodowe, pomaga przy budowie kościołów i kaplic. 

 

Po dziesięciu latach spędzonych na misji, w 1984 r., wraca do Polski. Przez następne 10 lat przebywa i pracuje w kilku domach misyjnych, kolejno: św. Krzyża w Nysie, Królowej Apostołów w Rybniku, św. Freinademetza w Zakopanem, Słowa Bożego w Lublinie. Od 1995 r. zamieszkuje w Domu św. Kazimierza w Kleosinie. Tu przez 18 lat pełni obowiązki ekonoma domowego. Prócz tego, z wielkim zaangażowaniem prowadzi animację misyjną, uwrażliwiając szczególnie osoby świeckie na misyjny wymiar kościoła. Za pośrednictwem werbistowskiego miesięcznika „Misjonarz”, dociera i utrzymuje kontakt z dziesiątkami tysięcy przyjaciół misji. Brat Marian to misjonarz z krwi i kości – aktywnie działający na rzecz misjonarzy w Polsce i w krajach misyjnych a jednocześnie nierozstający się z różańcem, rozmodlony zakonnik. Kochał Kościół i Zgromadzenie Słowa Bożego, a żyjąc we wspólnocie, służył jej ofiarnie. 

 

Brat Marian, Józef Paroń zmarł 27 grudnia 2023 r. w Domu św. Kazimierza w Kleosinie. Jego doczesne szczątki spoczęły na cmentarzu zakonnym przy Domu św. Józefa w Górnej Grupie.

 

Bracie Marianie, odpoczywaj w pokoju!