Zgromadzenie
Słowa Bożego

Sługa Boży
O. Marian Żelazek

Urodził się 30 grudnia 1918 roku w Palędziu k. Poznania, jako siódme z siedemnaściorga dzieci Stanisława i Stanisławy. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę w Gimnazjum Misyjnym w Górnej Grupie koło Grudziądza, a następnie, we wrześniu 1937 – nowicjat w Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Chludowie koło Poznania, dwa lata później, 4 września 1939, złożył swą pierwszą profesję zakonną.

 

20 maja 1940 aresztowany i osadzony w Forcie VII w Poznaniu, dwa dni później wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Od sierpnia do grudnia 1941 roku przebywał w obozie w Gusen, później ponownie w Dachau, aż do wyzwolenia obozu przez Amerykanów 29 kwietnia 1945.

 

Po opuszczeniu obozu wyjechał na studia teologiczne do Rzymu. Studiował w Instytucie Anselmianum. 18 kwietnia 1948 przyjął w Rzymie święcenia kapłańskie i 21 marca 1950 wysłano go do Kesramal/Sambalpur w stanie Orissa w półn. Indiach. Przez 25 lat pracował wśród Adivasów, żyjących w dżungli koczowników; m.in. w 1968 organizował placówkę misyjną w Bondamunda. Od 1975 przez długie lata pomagał trędowatym w leprozorium w Puri (nad Zatoką Bengalską).

 +48 887 889 011         

 

Biuro misyjne:  +48 85 74 74 965

                                 

 

Dom:  +48 85 74 74 955

Misjonarze Werbiści

ul. Zambrowska 24
16-001 Kleosin

biuro@werbisci-kleosin.pl

Ojciec trędowatych

Akademia Medyczna w Poznaniu 3 października 2000 przyznała mu Medal im. Karola Marcinkowskiego "za zasługi w niesieniu pomocy charytatywnej i medycznej trędowatym". W 2002 zgłoszony został przez Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI jako oficjalny kandydat do Nagrody Nobla, w tym samym roku otrzymał statuetkę "Złotego Hipolita" – nagrodę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. W 2003 został odznaczony Medalem Polonia Mater Nostra Est. W 2005 otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania. W 2005 otrzymał Nagrodę imienia Sérgio Vieira de Mello, przyznawaną przez Stowarzyszenie Willa Decjusza.

 

W 2005 Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie zorganizowało w Galerii Azjatyckiej wystawę „Ojciec Marian Żelazek SVD – polski kandydat do Pokojowej Nagrody Nobla”. Na wernisażu obecny był o. Marian, który wcześniej ofiarował muzeum szereg eksponatów z Orissy. Muzeum wydało okolicznościowy medal pamiątkowy poświęcony o. Marianowi Żelazkowi SVD organizując zarazem cykl spotkań z autorami filmów dokumentalnych o jego działalności.

 

O. Marian Żelazek oddal swe życie Bogu wśród swoich podopiecznych 30 kwietnia 2006. Pochowany został na klasztornym cmentarzu w Jharsuguda. Uroczystościom pogrzebowym 2 maja 2006 przewodniczył wychowanek o. Mariana, Arcybiskup Raphael Cheenatth SVD z Cuttack-Bhubaneswar.

Siostro, Bracie, jeśli czujesz się "trędowaty", odrzucony, wzgardzony, niechciany, zapomniany przez innych, poproś o wstawiennictwo Ojca Mariana, opiekuna ubogich. Ojcze Marianie, módl się za nami...

Modlitwa o łaskę beatyfikacji


Święty, w Trójcy Jedyny Boże.

Uwielbiamy Cię i dziękujemy za życie,
kapłaństwo i służbę misyjną
Sługi Bożego o. Mariana Żelazka.
Oddając swoje życie w posłudze najbiedniejszym
oraz podejmując dialog miłości ze wszystkimi,
stał się Twoim wiernym świadkiem wobec tych,
wśród których żył i pracował.
Za jego przyczyną prosimy Cię, Panie,
o szczególną łaskę ……….,
abyśmy z wdzięcznością mogli Cię wielbić
i błogosławić całym naszym życiem.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.