+48 887 889 011         

 

Biuro misyjne:  +48 85 74 74 965

                                 

 

Dom:  +48 85 74 74 955

Misjonarze Werbiści

ul. Zambrowska 24
16-001 Kleosin

biuro@werbisci-kleosin.pl

Zgromadzenie
Słowa Bożego

O. Ludwik Mzyk SVD

25 sierpnia 2021

O. Ludwik Mzyk urodził się 22 kwietnia 1905 roku w Chorzowie. W 1918 roku rozpoczął naukę w misyjnym gimnazjum werbistów w Domu św. Krzyża w Nysie. Nowicjat i studia filozoficzne odbył w latach 1926 – 1929 w St. Augustin k. Bonn. Studia teologiczne odbył na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, wieńcząc je doktoratem w 1934 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w trakcie studiów 30 października 1932 roku. Od 1935 roku pełnił funkcję pierwszego w Polskiej Prowincji mistrza nowicjatu kleryków w Chludowie, a od 1939 roku został ponadto rektorem domu nowicjackiego.

 

Został aresztowany 25 stycznia 1940 roku i osadzony w VII Forcie w Poznaniu. Był okrutnie torturowany z tej racji, że był księdzem oraz z tego względu, że krytykował postępowanie gestapo. Po szczególnych udrękach został dobity strzałem w tył głowy 20 lutego 1940 roku. Jako kleryk odznaczał się szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej i na wzór św. Ludwika Grignion de Montfort oddał się w Jej niewolę. Jako kapłan był wielkim czcicielem Eucharystii.