Zgromadzenie
Słowa Bożego

30 Mszy Świętych w maju

ku czci Najświętszej Maryi Panny

 

W kaplicy naszego Domu Misyjnego przez cały miesiąc maj, codziennie o godz. 7.00 odprawiamy Mszę Świętą ku czci Matki Bożej w intencjach polecanych przez Dobrodziejów.

Nasze Zgromadzenie czci Maryję jako Niepokalaną Oblubienicę Ducha Świętego

To On przenikał całe Jej życie, uświęcił od chwili poczęcia, obdarzył niezwykłymi darami, przeprowadził przez krzyż i grób Chrystusa aż po Jego Zmartwychwstanie. Maryja, szczególnie umiłowana przez Ducha Świętego, wyjednuje nam swym przemożnym wpływem wiele łask.

 

Polecajmy Matce Bożej nasze rodziny, bliskich, żyjących czy zmarłych, nas samych oraz wszystkich potrzebujących pomocy. 


Wypraszajmy za Jej wstawiennictwem łaskę nawrócenia, aby dzięki przemianie serc i ducha, mógł zapanować pokój w rodzinach i całych narodach. Polecajmy Najświętszej Matce wszystkich doświadczających cierpienia, przemocy i wojen, aby okryła ich swoim miłosiernym  płaszczem. 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA ONLINE

Otrzymują, bo wierzą

 

Południową i południowo-zachodnią część Ghany zamieszkują plemiona z grupy Akan, w których obok instytucji króla, istnieje urząd królowej matki. Zwykle jest to kobieta wybierana z rodu królewskiego, dalsza lub bliższa krewna panującego króla. Odgrywa ważną rolę w sprawowaniu rządów, doradza w sprawach sądowych, dotyczących tradycji i genealogii. Stoi na straży dobra kobiet, nastolatek w ciąży, wdów i dzieci. Królowa jest wzorem dobroci, zachowuje się z godnością, ubiera się skromnie, jest gościnna. Bierze udział w ceremoniach
związanych z ważnymi wydarzeniami w życiu człowieka: narodzinach, nadaniu imienia, tradycyjnym zawieraniu małżeństwa, pogrzebie. Odgrywa decydującą rolę w wybieraniu króla. Dlatego, właśnie tu, wiara w Maryję jako Królową Matkę i jako Matkę Dobrej Rady, znalazła podatny grunt

 

Różaniec, obok szkaplerza i medalików maryjnych, stał się symbolem chroniącym przed atakami złego ducha. Musi być na tyle duży, aby nałożyć go na szyję. Tak noszony, stał się znakiem, po którym można rozpoznać katolika. Różaniec, odmawiany jest we wspólnotach. Modlitwie przewodniczą świeccy katechiści. Jednoczesne odmawianie przez całą wspólnotę modlitwy, odróżnia katolików od Kościołów zielonoświątkowych, gdzie każdy modli się na głos, ale po swojemu i tworzy się niezrozumiały gwar. Zdarza się, że członkowie innych Kościołów chrześcijańskich proszą o tę modlitwę w ich intencji, kupują różańce i próbują nauczyć się modlitwy różańcowej.

 

Słyszałem sporo świadectw o mocy różańca. Pewien czarownik przez wiele lat próbował unieszkodliwić proboszcza z lokalnej parafii. Potrafił on odprawiać czary z popiołem, które powodowały, że człowiek, przeciw któremu kierował te czary, tracił na chwilę zdolność widzenia. Czarownik ten bezskutecznie próbował w ten sposób zadziałać na księdza, kiedy ten prowadził samochód, aby spowodować wypadek. Po wielu bezskutecznych próbach zapytał katolików, co robi ksiądz, kiedy prowadzi samochód. Ci odpowiedzieli mu, że odmawia Różaniec. Kiedy czarownik uświadomił sobie, że modlitwa różańcowa jest mocniejsza od jego czarów, zdecydował się
porzucić swoje praktyki i przystać do obozu „silniejszych” od niego.

 

Dzisiaj istnieje wiele parafii pw. Matki Bożej. Ghańczycy nie żałują czasu na modlitwę. Sanktuaria maryjne są miejscem pielgrzymkowym dla tych, którzy proszą o uzdrowienie, uwolnienie od złego ducha, opiekę, o dobrego małżonka czy o dzieci. Proszą i otrzymują, ponieważ wierzą. A procesje z figurą Matki Bożej są jedną z radosnych form oddawania czci Maryi i dziękowania Jej za otrzymane łaski.

 

(o. Grzegorz Kubowicz SVD “Królowa Matka” Misjonarz 5/2014)

 +48 887 889 011         

 

Biuro misyjne:  +48 85 74 74 965

                                 

 

Dom:  +48 85 74 74 955

Misjonarze Werbiści

ul. Zambrowska 24
16-001 Kleosin

biuro@werbisci-kleosin.pl