biuro@werbisci-kleosin.pl

Misjonarze Werbiści

ul. Zambrowska 24
16-001 Kleosin

Dom:  +48 85 74 74 955

Biuro misyjne:  +48 85 74 74 965

                                 

 

 +48 887 889 011         

 

30 Mszy Świętych w listopadzie
za zmarłych

 

W listopadzie każdego roku, w kaplicy naszego Domu Misyjnego, odprawiamy 30 Mszy Świętych za poleconych zmarłych z rodzin, krewnych, przyjaciół, znajomych, dobroczyńców, dusze w czyśćcu cierpiące.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA ONLINE

W ostatnim czasie coraz bardziej doświadczamy kruchości naszego bytu. Żegnając tych, którzy odchodzą do wieczności po ciężkiej chorobie, czy też nagle, zastanawiamy się nad sensem ludzkiego istnienia, nad tym, co tak naprawdę jest ważne.

 

Nasza doczesność skończy się, a tuż po niej czeka wieczność. Wtedy okaże się, że życie
to nie jest gra, w której wygrywa ten, kto skończy z największą ilością zabawek (zgromadzonych dóbr materialnych, znajomych na portalach internetowych, wiedzy, sławy czy doznanych przyjemności). Ostatecznie, jak mówi św. Jan od Krzyża, będziemy sądzeni
z miłości, której początkiem i celem jest Pan Bóg. 

 

Niech ta refleksja towarzyszy nam przy nawiedzaniu grobów i modlitwach za dusze zmarłych. Pamiętajmy o nich i ofiarujmy im pomoc w taki sposób i tak gorliwie, jak byśmy chcieli, aby nam pomagano po naszej śmierci.

 

Kościół daje bardzo wiele sposobów wyrażenia miłości do zmarłych i niesienia im pomocy w cierpieniach czyśćcowych – przede wszystkim poprzez Msze Święte odprawiane w ich intencji, modlitwę, uzyskiwane odpusty, jałmużnę czy uczynki miłosierdzia.

Wyrażamy wielki znak miłości bliźnich, gdy ratujemy dusze czyśćcowe Mszami Świętymi, modlitwami, jałmużnami 
i innymi uczynkami pobożnymi.  
/o. S. Papczyński MIC/

Zgromadzenie
Słowa Bożego