Zgromadzenie
Słowa Bożego

Misyjny Domowy Wolontariat


Dom Misyjny w Kleosinie od zawsze skupiał ludzi dobrej woli, chętnych do służenia swoim czasem, pomysłami i pomocą. Ta pomoc w ciągu lat przybierała różne formy. Obecnie najwięcej wolontariuszy angażuje się w wysyłkę naszych materiałów misyjnych, a szczególnie miesięcznika "Misjonarz". Z tych osób stworzyła się pewna społeczność, specyficzna wspólnota, którą stanowią przyjaciele Zgromadzenia. To oni bezinteresownie służą swoim czasem, wysiłkiem i modlitwą. Przy tym nawiązują się ciekawe znajomości, relacje, rozmowy.

Winnica św. O. Pio


Grupa ta wyłoniła się z Grupy Przyjaciół Misji, gdy posługujący w Kleosinie, O. Benedykt Barkowski został mianowany egzorcystą w archidiecezji białostockiej, potrzebował grupy ochronnej (modlitewnej) w swojej posłudze. Grupa nadal spotyka się na modlitwie, mimo śmierci O. Benedykta.

Grupa Przyjaciół Misji


Grupa ta tworzyła się w latach 1983-1985, kiedy to z inicjatywy o. Stefana Tarasiuka, o. Jerzego Sergiela i o. Edwarda Konkola z pomocą Pani Marii Obuchowicz i Zofii Szajno, zaczęła się zawiązywać wspólnota osób świeckich pragnących zaangażować się w sprawy misji. Ustalono, iż opiekunem będzie zawsze o. werbista oraz spotkania raz w miesiącu. Najprężniej wspólnota działała w latach 90., kiedy to w spotkaniach uczestniczyły liczne osoby z Kleosina, Białegostoku i okolic. Brali w nich też udział werbiści z Pieniężna i przyjeżdżający z misji na wypoczynek.

Obecnie Grupa liczy ok. 20 osób. Spotkania odbywają się w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 14. Stałymi elementami jest hymn Misyjny "Wiele jest serc...", Msza Święta, modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia i Różaniec za misjonarzy oraz agapa. Co dwa lata jest wyjazd na Jasną Górę na czuwanie modlitewne wraz z innymi grupami misyjnymi z całej Polski.

 Grupa DDA


Grupa zawiązała się w październiku 2020 roku. Spotkania odbywają się w środę o godz. 18.00. Celem grupy jest towarzyszenie we wzroście świadomości własnej wartości i godności, a w przypadku zachowań agresywnych umiejętności bycia asertywnym. Prowadzi ją O. Mieczysław, tel. 576 556 276

 Grupa AA


Grupa istnieje ok. 10 lat. Obecnie liczy ok. 15 osób. Spotkania odbywają się w poniedziałki popołudniami. W pierwszy poniedziałek każdego miesiąca odbywa się mityng otwarty (dla zainteresowanych, członków rodzin, przyjaciół...) Osoba do kontaktu - Pan Andrzej, tel. 793 026 553.

Stowarzyszenie Matki Bożej
Królowej Pokoju i Pojednania


To stowarzyszenie osób świeckich, które powstało w 2002 roku. Jej charyzmatem jest modlitwa różańcowa, organizacja pielgrzymek oraz pomoc ludziom ubogim, szczególnie zza wschodniej granicy. Grupa spotyka się na modlitwie w kaplicy zakonnej w każdą środę o godz. 15. na Koronce do Bożego Misłosierdzia i Różańcu.

Neokatechumenat


Podstawowym celem Drogi Neokatechumenalnej jest promowanie odnowy życia duchowego. 

Opiera się ona na Słowie Bożym, Liturgii i Wspólnocie. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu, w co drugą środę jest Liturgia Słowa i w każdą sobotę Eucharystia.

 Grupa Al-Anon


To grupa niosąca pomoc rodzinom alkoholików, którą realizuje według Dwunastu Stopni.

 +48 887 889 011         

 

Biuro misyjne:  +48 85 74 74 965

                                 

 

Dom:  +48 85 74 74 955

Misjonarze Werbiści

ul. Zambrowska 24
16-001 Kleosin

biuro@werbisci-kleosin.pl