Aby zamówić Msze Święte,  wypełnij formularz zamówienia


Od 25 grudnia do 1 stycznia obchodzimy Oktawę Mszy Świętych za Rodzinę. 
Codziennie o godzinie 7.00 odprawiamy Mszę Świętą, modląc się za polecone nam rodziny.
Za wstawiennictwem Św. Rodziny z Nazaretu, chcemy wypraszać potrzebne im łaski.

 

W rodzinie jak w lustrze, odbija się kondycja moralna i religijna całego narodu; patrząc na nią,
mamy przekrój całego społeczeństwa. Coraz wyraźniej widzimy, iż stoi dziś ona wobec
szczególnych wyzwań i coraz to nowych zagrożeń. Wydaje się, iż jak nigdy przedtem rodziny
potrzebują wsparcia, by wytrwać w wierze i wierności.

Dlatego zapraszamy do zaangażowania się w modlitwę za rodziny.