O nas

Jesteśmy katolickimi zakonnikami i misjonarzami ze Zgromadzenia Słowa Bożego.
Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa VERBUM (słowo) a pełna nazwa brzmi:
Societas Verbi Divini - stąd skrót SVD. Popularnie nazywają nas też "Werbistami".

Nasze zgromadzenie, którego zasadniczą posługą jest działalność misyjna, zostało założone
w 1875 roku przez świętego Arnolda Janssena w Steyl w Holandii.
Pracę misyjną werbiści rozpoczęli już w 1879 roku wysyłając pierwszych misjonarzy do Chin.
Wśród nich był święty Józef Freinademetz.
Nasze wspólnoty zakonne są międzynarodowe. Obecnie Zgromadzenie liczy ok. 6 tys. kapłanów
i braci, którzy pracują w 70 krajach na wszystkich kontynentach, wśród nich ponad 600 z Polski.

Więcej o naszym Zgromadzeniu na stronie: Polska Prowincja Misjonarzy Werbistów

Na terenie Polski mamy kilkanaście naszych placówek.
Jedną z nich jest Dom Misyjny Św. Kazimierza w Kleosinie.

Zobacz zdjęcia